Atteikuma tiesību veidlapa — pieteikums par atteikumu
(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

Datums: _______________

Pārdevēja nosaukums: SIA „nasos”
Pārdevēja (faktiskā) adrese: Mirdzas Ķempes iela 4
Liepāja, LV-3407

Pārdevēja tālruņa numurs: 26428286
Pārdevēja e-pasta adrese: info@OKWEB.PRO
Patērētāja vārds, uzvārds: ____________________________________
Patērētāja adrese: ____________________________________

Preces nosaukums: ____________________________________
Preces pirkuma datums: ____________________________________
Preces saņemšanas datums: ____________________________________
Pirkumu apliecinošs dokuments: ____________________________________

Patērētāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko
esmu noslēdzis par zemāk iepriekš norādītās preces iegādi.

Patērētāja paraksts: ____________________

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju
lūdzam nosūtīt uz
SIA „nasos” adresi Mirdzas Ķempes iela 4
Saņemto preci 14 dienu laikā lūdzam nosūtīt vai nogādāt SIA „nasos”
tirdzniecības vietā Mirdzas Ķempes iela 4 LV-3407

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces
saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā,
atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai
darba dienai (ieskaitot to).
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa
pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs — SIA „nasos”, juridiskā adrese, Liepaja, Silku 19-15 LV-3405
tālrunis 26428286
,e-pasta adrese info@OKWEB.PRO
ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par
atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Atteikuma tiesību izmantošanas sekas
Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos
maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās
tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais
standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk
kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no
šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu
jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to
darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta
nekāda maksa.
Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces
atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas
atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „nasos”, adrese bez
nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas,
kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots,
ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas (maksimālās
izmaksas, ja preci nevar atpakaļ nosūtīt pa pastu varētu būt aptuveni 15 EUR).
Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis
tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece
pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.